Förbättrad rating för Landshypotek

Ratinginstitutet S&P slår i sin årliga ratingöversyn fast Landshypoteks starka A som långsiktigt betyg och höjer samtidigt utsikterna från tidigare ”negativa” till ”stabila”.

S&P pekar i sin bedömning på bankens starka kapitalsituation och vad S&P bedömer som än mer förbättrad i sin motivering. Banken emitterade framgångsrikt AT1-kapital i våras i syfte att stärka kapitalbasen.

Beskedet om den förbättrade ratingen lämnades den 4 juli.