Framgångsrik emission för Landshypotek

Landshypotek Bank har igår framgångsrikt emitterat obligationer till ett värde på 500 miljoner kronor. Obligationerna, som är primärkapitalinstrument (addititonal tier 1/AT1), möttes av ett stort intresse från investerare på marknaden.

– Vi blev snabbt övertecknade och är väldigt glada över det stora intresset från flera olika kategorier av investerare. Det en bekräftelse på att marknaden ser styrkan och långsiktigheten i vår affär och hur trygg och säker den är, säger Johan Ericson, CFO på Landshypotek Bank.

Obligationerna, som blir en del av bankens kapitalbas, har evig löptid och med första möjlighet till inlösen i maj 2029 och löper med en rörlig ränta om 3 månader Stibor + 270 bps per år. Emissionen möttes av ett starkt intresse från flera kategorier av investerare och möjliggör fortsatt lönsam tillväxt för banken.

Likviddag för obligationerna är den 15 maj 2024 och obligationerna kommer att noteras på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Nordea och SEB agerade som joint bookrunners i samband med obligationsemissionen. Mannheimer Swartling var legal rådgivare.

Kontakta för mer information:

Jan Lilja, Treasurychef
08-459 04 07
jan.lilja@landshypotek.se

Tomas Uddin, Chef Strategisk Kommunikation
08-459 04 08
tomas.uddin@landshypotek.se

Om Landshypotek Bank

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Banken växer snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande, och fortsätter vara ledande bank i finansieringen av jord- och skogsbruksfastigheter. Landshypotek Bank ägs av 34 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 240 medarbetare och verkar över hela landet.