Flygbild över villakvarter i vinterskrud

Landshypotek sänker bolåneräntor

Den största sänkningen görs på 1-årsräntan som sänks med 0,10 procentenheter.

Dagens sänkningar görs på bolåneräntor för lån med 1- och 2-års bindningstid, som sänks med 0,10 respektive 0,05 procentenheter.

– I höstas gjorde vi flera sänkningar av våra bundna räntor i takt med att de längre marknadsräntorna gick ner. De längre räntorna fortsätter också vara på en lägre nivå än den rörliga, och vi märker att fler kunder är intresserade av att passa på att binda. Med dagens sänkningar på två populära bindningstider hoppas vi än bättre kunna möta det ökade intresset, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Ändringarna gäller från idag.

Här kan du se bankens samtliga bolåneräntor.