Rött hus i vinterlandskap

Landshypotek justerar bolåneräntorna på flera bindningstider

Idag höjer Landshypotek räntorna för bolån med bindningstider från 1 år och längre. Anledningen är förändrade kostnader på den upplåning som Landshypotek gör på marknaden.

Räntorna för nya lån med bindningstider 1 – 10 år höjs med 0,05 – 0,25 procentenheter. 3-månadersräntan lämnas oförändrad.

Ändringarna gäller från idag.

Se bankens samtliga bolåneräntor här.