Rural winter landscape with a farm

Landshypoteks bokslut 2023 visar en bank i stark och trygg utveckling

Landshypotek kan blicka tillbaka på ett år där banken aktivt arbetat för att skapa trygghet för kunderna i en osäker tid. Resultatet är också starkt. Det visar bokslutet för 2023 som presenteras idag den 7 februari.

2023 har varit ett år där en bedrövlig geopolitisk utveckling i världen och en världsekonomi i gungning också gjort sig påmind här hemma i Sverige. I den här osäkra tiden har Landshypotek kunnat skapa trygghet för kunderna. Under året har Landshypotek stärkt sin position på marknaden för finansiering av jord och skog, fortsatt vara det trygga valet för medvetna bolånekunder samt fortsatt utmana på sparamarknaden.

Sammantaget gör Landshypotek ett historiskt starkt resultat för 2023. Landshypotek är i dag en större bank och visar ett starkt räntenetto på 1,2 miljarder kronor (1,1). Med fin kundstock, tidigare års utlåningstillväxt och årets inlåningstillväxt gör banken med 636 miljoner kronor (548) det bästa rörelseresultatet hittills i historien.

– Vi har visat oss stå starka i denna osäkra tid. Vi har fortsatt vår tillväxt i inlåningsvolym och stärkt vår ställning som den ledande banken i utlåningen till lantbruksfastigheter. Resultatet är viktigt för att bygga ytterligare stabilitet och utvecklingskraft, men är också grunden till att styrelsen beslutat om det största koncernbidraget till den ekonomiska föreningen i historien. Koncernbidraget kan användas till utdelning och är den stora byggstenen i den cirkulära ekonomi som bygger vår affärsmodell, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Allt överskott i Landshypotek Bank går tillbaka till Landshypotek Ekonomiska Förening, den ekonomiska förening där alla kunder som lånar till jord- och skogsfastigheter, äger banken. Med resultatet har bankstyrelsen beslutat att lämna ett rekordstort på koncernbidrag på 263 miljoner kronor (197) till den ekonomiska föreningen. Koncernbidraget möjliggör bland annat utdelning till varje medlem och är ett starkt bidrag till det svenska lantbruket.

Långsiktig stabilitet

I bokslutet för 2023 lyfts fram, bl.a. i vd-ordet från Per Lindblad, hur Landshypotek inte är en del av kvartalsekonomin. Banken har en långsiktighet i affären och ett syfte som är helt fokuserat på att göra skillnad för kunderna.

Per Lindblad lyfter att Landshypotek under året särskilt fokuserat på att:

 • Vara nära och ha kontakt med kunderna, såväl lantbrukskunder som bolånekunder. I en turbulent tid behövs än mer kontakt för att diskutera ekonomi och ekonomiska vägval.
 • Vara där för lantbrukaren. Det finns i grunden en positiv känsla inom lantbruket, samtidigt som ekonomin verkligen utmanar många lantbruksföretagare. Under året har Landshypotek stärkts som lantbrukets bank, vilket bekräftas av att utlåningen till större lantbrukskunder ökat och banken där vuxit på marknaden.
 • Utmana på sparamarknaden. Vid upprepade tillfällen har Landshypotek gått före för att ge kunderna bättre sparmöjligheter, på ett både enkelt och tryggt sätt. Sparvolymenerna har under året växt med 5,6 miljarder kronor och Landshypotek har varit den snabbast växande aktören på marknaden för hushållssparande.
 • Fortsatt vara trygga valet för medvetna bolånekunder. Landshypotek utmanar på marknaden med öppen prissättning, konkurrenskraftiga villkor och smidighet. Det sker ett aktivt arbete i kundrelationen och banken är ödmjuk för att förvalta förtroendet har erhållits av alla nya bolånekunder. 

I bokslutet för 2023 går det att läsa mer om resultatet och vad som hänt på och runt Landshypotek Bank. Vi sammanfattar hur utvecklingen sett ut för jord och skog – ett år präglat av stora utmaningar utifrån svåra väderförhållanden, kostnadsläget och osäkerheten i omvärlden. Samt hur det varit finansmarknaderna – efter två år med stigande räntor på marknaden blev fjärde kvartalet en trendvändning när inflationen började vända ner.

 

Siffror i korthet från bokslutet 2023

Januari – december 2023
jämfört med januari – december 2022

 • Rörelseresultatet uppgår till 636 (548) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 1 230 (1087) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 589 (551) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkar resultatet med +5 (+4) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 104,8 (105,6) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 29,1 (23,5) mdkr 

Oktober – december 2023
jämfört med juli – september 2023

 • Rörelseresultatet uppgår till 126 (176) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 302 (299) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 164 (124) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkar resultatet med -1 (-1) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 104,8 (104,7) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 29,1 (29,5) mdkr.