House with frost on the trees in the garden

Landshypoteks snitträntor i december

Längre bolåneräntorna gick ner och fler kunder passar på att binda. Det visar den sammanställning av Landshypotek Banks genomsnittliga bolåneräntor för december.

Landshypoteks snitträntor för december visar att räntan på bolån med längre bindningstid gick ned väsentligt under slutet av året, och banken ser nu att fler kunder väljer att binda sina bolån, särskilt på 2-årsräntan, som i december snittade på 3,87 %.

Kunder som i december tecknade nya, eller villkorsändrade, bolån hos Landshypotek med 3 och 4 års bindningstid gjorde det i snitt till en ränta på 3,58 % och 3,39 %. Snittet för den korta 3-månadersräntan är närmast oförändrad jämfört med november.

Under hösten gjorde Landshypotek flera sänkningar av räntor med längre bindningstider. Den senaste sänkningen i slutet av december var bankens fjärde på drygt en månad. Redan i början av november sänkte banken flera bundna bolåneräntor, och efter Riksbankens besked i slutet av november om att lämna styrräntan oförändrad sänkte Landshypotek räntorna i än större utsträckning och då även på 1-åringen.

Landshypotek ser kontinuerligt över räntorna utifrån bankens upplåningskostnader, marknadsläget och möjligheterna till ett bra kunderbjudande. Under slutet av året sjönk upplåningskostnaden för längre bindningstider. Den senare tiden har räntorna på upplåningsmarknaden även för längre räntor stigit. 

Se Landshypotek Banks aktuella snitträntor för bolån.