Susanna Olsson och Rebecka Angeldahl i glatt samspråk utanför en ladugårdsbyggnad

Ledarskap, mentorskap och nätverk är temat för nästa kvinnonätverksträff

Väkommen att ansluta till den nätverksbyggande eventserie som riktar sig till kvinnor, i eller nära de gröna näringarna. Initiativtagare till och värd för träffarna, som hålls digitalt, är Landshypotek tillsammans med LRF Ungdomen. Forumet bygger på kunskapsdelning och en öppen dialog kring olika frågor med syftet att dela erfarenheter och lära av varandra.

23 januari möts vi runt temat ledarskap, mentorskap och nätverk

Välkommen till den tredje nätverksträffen som hålls tisdagen 23 januari mellan klockan 18.00 - 19.00. Denna gång gästas vi av Ann Krumlinde, ordförande för Landshypotek Bank, som kommer att prata om ledarskap, mentorskap och nätverk. Genom att dela med sig av sina spaningar, erfarenheter och verktyg hoppas vi kunna inspirera dig att identifiera vad som krävs för att du ska kunna ta nästa steg i din egen utveckling. 

Nätverksforumet är öppet för alla kvinnor med ett intresse i och kring lantbruksföretagande att ansluta till. Att vara med kostar inget och anmälan är inte bindande. Samma dag som mötet hålls får du en inloggningslänk skickad till dig. Genom din anmälan får du också information om kommande mötestillfällen. 
Till anmälan