Stefan Malmström och Catharina Åbjörnsson Lindgren

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad: Landshypoteks affärschefer kommenterar

De flesta bedömare var eniga om att Riksbanken skulle lämna styrräntan oförändrad och redan innan mötet hade medlemmar i direktionen signalerat att en höjning inte längre fanns i planen. Spänningen inför mötet kretsade mer kring vad Riksbanken skulle sända för signaler om den framtida ränteutvecklingen.

Årets första besked från Riksbanken var också i linje med den breda förväntansbilden som fanns inför mötet. Riksbanken bekräftade att det inte kommer fler höjningar i den här höjningscykeln. Inflationen fortsätter ner och det är Riksbankens uppfattning att inflationsmålet kommer att uppfyllas inom en rimlig framtid.

På mötet signalerade Riksbanken att en första sänkning sannolikt kommer tidigare än vad den officiella räntebanan från mötet i november indikerade och att en sänkning redan under första halvåret 2024 inte kan uteslutas. Men penningpolitiken måste anpassas med försiktighet eftersom det fortsatt finns risker för att inflationen stiger igen. Många bedömare på finansmarknaden har en prognos att Riksbanken kommer att göra sin första sänkning redan i maj och den bilden förstärktes efter dagens möte.

Riksbanken tittar mycket på vad andra centralbanker gör och hur det kan tänkas påverka kronans utveckling. Om svenska räntor ligger för lågt riskerar man att investerare flyttar sina pengar från Sverige, vilket leder till att kronan försvagas och därmed finns risk för stigande inflation. Därför vill Riksbanken sannolikt se att andra centralbanker börjar sänka räntan innan man själv gör det.

– Det här är ett positivt besked för jord- och skogsbruksföretagare, att veta att räntorna med all sannolikhet har nått sin topp och kan vara på väg ner, ökad förutsägbarhet gör att man kan bli säkrare i sin verksamhetsplanering, säger Stefan Malmström, affärschef för jord- och skogsfinansiering på Landshypotek Bank.

– Beskedet från Riksbanken stärker ytterligare bilden av att vi nu rör oss mot ett lägre och kanske mer förutsägbart räntelandskap. Det skapar förstås en trygghet för bolånetagarna att vi troligtvis har den senaste periodens snabba räntehöjningar bakom oss. Som bolånetagare är det förstås viktigt att fortsätta jämföra erbjudanden och vara aktiv, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef för bolån på Landshypotek Bank.

– Att räntorna har toppat ur och snart bör vara på väg ned har de finansiella marknaderna redan prisat in vilket syns i att de bundna räntorna är lägre än de rörliga. Frågan är därmed om räntesänkningarna kommer att gå lika fort och lika långt som marknaden har prisat in. I dagsläget är marknadens förväntan att en första sänkning kommer i maj och att styrräntan ska vara nere i 2,65 redan till årsskiftet och därför fortsätta ned till 2,15 i slutet av 2025, säger Åke Källström, ränteanalytiker på Landshypotek Bank.

Om man ska binda räntan eller inte beror alltså på om man tror att marknaden har rätt. Tror man att räntorna kommer att sänkas långsammare, med försiktighet som Riksbanken säger, bör man binda. Tror man att det kommer att gå snabbare och längre ner ska man välja rörligt. Riksbankens uttalande är dock ingen riktig prognos. Syftet är att skicka signaler och att säga att man kommer att vara försiktig med sänkningar är bara naturligt så länge inflationen ligger över målet.

Stefan Malmström tycker att nuvarande ränteläge också handlar om hur man ser på möjligheten att skära bort risk:

 – I och med marknadens förväntansbild på utvecklingen är den långa räntan nu lägre än den korta vilket gör det tänkvärt att fundera på om man ska binda eller inte. Om du binder nu på en lägre nivå än den rörliga är ditt värsta scenario att du i framtiden kanske missar en lägre ränta, men samtidigt har du skurit bort risken av att åka berg- och dalbana, och du vet vad du har för räntekostnader att jobba med.