Sänkt rörlig ränta för lån på jord- och skogsbruksfastigheter

Med anledning av sjunkande kostnader för den upplåning som Landshypotek Bank gör på marknaden, sänks den rörliga räntan på bottenlån med säkerhet i en jord- och skogsbruksfastighet.

Från den 10 maj 2024 sänks räntan sänks med 0,10 %-enheter.  Per den 14 maj sänks räntan med ytterligare 0,05 %-enheter.