Villaområde på sommaren

Snitträntor i maj: 3-månadersräntan fortsatte nedåt

Redan i april gick Landshypotek före marknaden och sänkte den rörliga bolåneräntan, vilket visade sig tydligt på snitträntorna tidigare i våras. Så sent som den här veckan gjorde banken en tredje sänkning av 3-månadersräntan. Snitträntorna för maj som presenteras idag återspeglar en månad då räntorna sammantaget legat ganska stabilt, men 3-månadersräntan fortsatt sjunka.

Kunder i Landshypotek Bank som i maj tecknade nya, eller villkorsändrade, bolån med 3 månaders bindningstid, gjorde det i snitt en ränta på 4,50 %, vilket är något lägre jämfört med föregående månad.

– Vi ser att räntorna i maj legat ganska stabilt. På sikt förväntar vi oss en fortsatt rörelse nedåt, i takt med att inflationssiffrorna fortsätter i samma riktning. Redan i april började vi sänka vår 3-månadersränta vilket fick många nya kunder att hitta till oss, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef för bolån på Landshypotek Bank.

Se Landshypoteks räntor på bolån.