Villa med somrig trädgård och flaggstång

Vårens tredje sänkning av 3-månadersräntan på bolån

Idag fortsatte Landshypotek sänka 3-månadersräntan på bolån. Samtidigt sänks 1-årsräntan.

Med dagens sänkning med 0,10 %-enheter har Landshypotek sedan Riksbankens besked i maj sänkt 3-månaders tre gånger, totalt med 0,35 %-enheter. Idag sänker banken även 1-årsräntan med 0,10 %-enheter.

– I takt med att vi ser att marknadsräntorna är på väg ner och likaså våra upplåningskostnader vill vi vara snabba med att sänka våra räntor mot kund. Vi är fortsatt måna om att våra kunder inte ska behöva vänta onödigt länge på bättre ränta, utan i stället få ta del av en bättre ränta så snabbt som möjligt, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Dagens sänkningar gäller från idag den 5 juni.

Här ser du Landshypoteks samtliga bolåneräntor.