Per Lindblad, vd Landshypotek Bank

Vd har ordet: Tryggt agerande och starkt resultat under ett exceptionellt år

Landshypotek Bank har kunnat skapa trygghet för kunderna även i denna osäkra tid.
Våra lantbrukskunder är dels många, dels äger de lantbruksfastigheter som över tid visat sig ha stabila värden, där de driver fina företag och varierande verksamheter som skapar kassaflöden även i en utmanande tid. Våra bolånekunder har låg belåningsgrad och god hushållsekonomi. Vår satsning på ett starkt sparerbjudande har gett fantastisk respons och bidragit i hög grad till vårt resultat. Sammantaget gör Landshypotek ett ytterst starkt 2023

Vi är i dag en större bank och visar ett starkt räntenetto på 1,2 miljarder kronor (1,1). Kostnaderna har
vuxit kontrollerat och möjliggjort utveckling och personaltillväxt, på 589 miljoner kronor (551). Med 636 miljoner kronor (548) gör vi det bästa rörelseresultatet i historien.

Resultatet stödjer bankens fortsatta utveckling in i ett 2024 som ser utmanande ut och där vi inte på ett lika
märkbart sätt vare sig kommer få effekter av tidigare års tillväxt eller få samma effekt av ökade sparvolymer.
Vi verkar dock inte i kvartalsekonomin. Vi har långsiktighet i vår affär och ett syfte som är helt fokuserat på att
göra skillnad för kunderna. Landshypotek är skapat av kunderna, finns för kunderna och gör skillnad på marknaden för att det behövs för kunderna. Under året har vi därför särskilt fokuserat på att:

  • Vara nära och ha kontakt med våra kunder, såväl lantbrukskunder som bolånekunder. I en turbulent tid behövs än mer kontakt för att diskutera ekonomi och ekonomiska vägval.
  • Vara där för lantbrukaren. Det finns i grunden en positiv känsla inom lantbruket, samtidigt som ekonomin verkligen utmanar många lantbruksföretagare. Under året har vi stärkt oss som lantbrukets bank, vilket bekräftas av att vi ökar volymen och har tagit marknadsandelar.
  • Utmana på sparmarknaden. Vid upprepade tillfällen har vi gått före och erbjudit bättre villkor än konkurrenterna. Vår inlåningsvolym har under året växt med 5,6 miljarder kronor vilket gjort oss till den snabbast växande aktören på marknaden för hushållssparande.
  • Fortsatt vara det trygga valet för medvetna bolånekunder. Vi utmanar på marknaden med en öppen prissättning, konkurrenskraftiga villkor och smidighet. Vi jobbar aktivt i vår kundrelation och är ödmjuka för att förvalta förtroendet vi har fått av alla våra bolånekunder.

Årets starka resultat tar vi med oss för att bygga ytterligare stabilitet och utvecklingskraft. Det möjliggör också en fin utdelning till våra ägare, lånekunderna inom jord och skog, i den cirkulära affärsmodell som
Landshypotek har. Med resultatet har bankstyrelsen beslutat att lämna det högsta koncernbidraget hittills
på 264 miljoner kronor till den ekonomiska föreningen, som bland annat möjliggör utdelning till varje medlem
och ett starkt bidrag till det svenska lantbruket.

2024 kommer att vara utmanande. Men vi arbetar för att skapa trygghet och utveckla oss för såväl existerande som nya kunder. I osäkra tider behövs en bank som Landshypotek. Vi kommer att arbeta för att visa det och vinna förtroendet från allt fler.

Per Lindblad

Vd Landshypotek Bank

 

VD-krönikan är tagen ur Landshypotek Banks boklslutskommuniké för 2023 (pdf)