Landshypotek etablerar ett europeiskt låneprogram för att ytterligare utöka finansieringsmöjligheterna för svenskt jord-

Landshypotek etablerar ett europeiskt låneprogram för att ytterligare utöka finansieringsmöjligheterna för svenskt jord- och skogsbruk Landshypotek är specialiserat på bottenlån till svenskt jord- och skogsbruk. Landshypotek grundades 1836 och har sedan dess varit lantbrukets ledande bottenlåneinstitut med en marknadsandel på drygt 60 procent. Koncernen ägs av 79 000 låntagare genom moderföretaget Landshypotek ekonomisk förening. Koncernens utlåning uppgick vid 1998 års slut till 28 814 Mkr. Landshypotek AB har rating A från IBCA och A- från Standard & Poors. Landshypotek ska tillsammans med ABN AMRO Bank upprätta ett EMTN-program om 1 miljard Euro, vilket motsvarar ca 8,6 miljarder kronor. Låneprogrammet möjliggör upplåning i ett flertal valutor och på olika kapitalmarknader, genom att Landshypotek ger ut obligationer inom ramen för programmet. Låneprogrammet väntas vara klart i november 1999 och därefter kommer Landshypotek att börja emittera obligationer, givet gynsamma marknadsvillkor. "Med låneprogrammet kommer Landshypotek att öka sina finansieringskällor, bredda sin investerarbas och enklare få tillgång till den viktiga Euro- marknaden. Landshypotek kommer i och med detta öka konkurrenskraften för sina låneprodukter till det svenska lantbruket i både svenska kronor och Euro" säger Thomas Bergqvist, Head of Capital Markets på ABN AMRO Bank N.V., Stockholm. "ABN AMRO Banks framgångar på både den svenska och den internationella kapitalmarknaden med Euro-emissioner för bl.a. Göteborgs Stad, Skanska, Ericsson, Swedish Match i kombination med dess starka lokala närvaro, (vilket bl.a. har uppmärksammats i Euromoney - ABN AMRO vald till bästa utländska bank i Sverige) har starkt bidragit till Landshypoteks val av arrangör" säger Per Smedberg, Finanschef på Landshypotek. För närmare information kontakta: Landshypotek AB ABN AMRO Bank N.V., Stockholm Branch Per Smedberg Thomas Bergqvist 08-459 0425 08-5061 5224 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/28/19990928BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/09/28/19990928BIT00300/bit0002.pdf