Fortsatt god utveckling i Landshypotek

Fortsatt god utveckling i Landshypotek Lånerörelsen Landshypotek AB med dotterbolag ökade sin utlåning med 1 393,1 Mkr från årets början, att jämföra med förra årets siffra på 779,0 Mkr. Lånestocken uppgår nu till 31 649,8 Mkr. Koncernens kreditförluster är fortsatt låga. Oreglerade fordringar uppgår till 391,9 (467,2) Mkr varav problemkrediter 45,6 (44,9) Mkr. Även Lantbrukskredit AB (publ), ett helägt dotterbolag har forsatt positivt utveckling. Utlåningen har ökat med 523,4 Mkr. Kapitaltäckning och resultat Vid periodens slut var kapitaltäckningen 12,56 procent (12,97). Koncernens rörelseresultat uppgår till 192,2 Mkr (184,9) Resultatet för året som helhet beräknas utvecklas i nivå med föregående år. Delårsrapporten kan beställas på telefon 08-459 04 00 alternativt info@landshypotek.se För närmare information, kontakta Landshypotek Ulf Fredrikson, VD Box 14092 104 41 Stockholm Tel. 08-459 04 00 Fax 08-459 04 21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/07/20001107BIT01120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/07/20001107BIT01120/bit0002.pdf