Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2001

Rörelseresultatet de första nio månaderna 2001 för Landshypotek AB med
dotterbolag uppgick till 193,8 (192,2) Mkr. Vid periodens slut var
kapitaltäckningen i företagsgruppen 12,10 (12,56) procent.

Koncernens utlåning uppgick vid periodens slut till 33.210,2 Mkr, en
ökning med 1.260,0 Mkr från årets början.

Kreditförlusterna år fortsatt låga. Oreglerade fordringar uppgick till
314,8 (359,9) Mkr och problemkrediter till 27,9 (37,9) Mkr.

- Genom en kreditgivning som inneburit låga kreditförluster och få
problemkrediter kan Landshypotek fortsätta erbjuda medlemmar och kunder
låga räntekostnader och en god återbäring. Den stabila
resultatutvecklingen tryggas också av en fortsatt hög kreditefterfrågan,
säger Kjell Stillman, VD i Landshypotek.

Fullständig delårsrapport kan beställas på telefon 08-459 04 00
alternativt info@landshypotek.se.

För närmare information, kontakta

Kjell Stillman, VD Landshypotek AB, tel. 08-459 04 01.

Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00420/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00420/bit0001.pdf