Landshypotek börjar året positivt# ökad utlåning under första kvartalet!

Landshypotek börjar året positivt- ökad utlåning under första kvartalet! Lånerörelsen Landshypotek AB med dotterbolag ökade sin utlåning med 635,6 Mkr från årets början, att jämföra med förra årets siffra på 577,4 Mkr. Lånestocken uppgår nu till 32 585,9 Mkr. Koncernens kreditförluster är fortsatt låga. Oreglerade fordringar uppgår till 213,9 (342,4) Mkr varav problemkrediter 42,4 (63,0) Mkr. Kapitaltäckning och resultat Vid periodens slut var kapitaltäckningen 12,41 procent (12,77) och primärkapitalrelationen 7,55 procent (7,64). Koncernens rörelseresultat uppgår till 64,1 Mkr (55,5) Under perioden har Landshypoteks certifieringsprogram noterats på OM räntebörs i Stockholm. Dotterbolaget Lantbrukskredit AB har erhållit rating A- från Standard & Poor's. - Fortsatt utveckling av våra Internettjänster har gjorts under kvartalet för att våra medlemmar skall ha möjlighet att sköta delar av sitt låneengagemang via Internet under hösten 2001, säger VD Ulf Fredrikson. Delårsrapporten kan beställas på telefon 08-459 04 00 alternativt info@landshypotek.se Besök gärna vår hemsida www.landshypotek.se För närmare information, kontakta Landshypotek Ulf Fredrikson, VD alternativt Håkan Lidenholm, vVD Box 14092 104 41 Stockholm Tel. 08-459 04 00 Fax 08-459 04 21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/03/20010503BIT00040/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/03/20010503BIT00040/bit0002.pdf