Landshypotekskoncernen

LANDSHYPOTEKSKONCERNEN Vid föreningsstämma den 22 maj 2001 i Landshypotek ek. för. har följande styrelseledamöter utsetts: Omval Stig Lindén, Bertil Andersson, August Trolle-Löwen, Berndt Carlsson, Carl Edblom, Jörgen Ehrensvärd, Olof Jakobsson, Anders Johansson. Vid konstituerande möte samma dag utsågs Stig Lindén till ordförande samt Bertil Andersson och August Trolle-Löwen till vice ordförande. Nyval Lars Bäckström, Region Wermland och Staffan Skoglund, Region Gävle-Dala Verkställande direktören Kjell Stillman ingår i styrelsen. Vid bolagsstämmor den 23 maj 2001 i Landshypotek AB med dotterbolag har följande styrelseledamöter utsetts: Landshypotek AB Omval Per-Ola Eriksson, Carl Edblom, Stig Lindén, Bertil Andersson, Berndt Carlsson, Jörgen Ehrensvärd, Olof Jakobsson, Anders Johansson, August Trolle-Löwen. Vid konstituerande möte samma dag utsågs Per-Ola Eriksson till ordförande, samt Carl Edblom och Stig Lindén till vice ordförande. Verkställande direktören Kjell Stillman ingår i styrelsen. Nyval Lars Bäckström, Region Wermland och Staffan Skoglund, Region Gävle-Dala Lantbrukskredit AB Omval Carl Edblom, Erik Hallström, Lars-Eric Åström (vice ordförande) Nyval Göran Abrahamsson, Olof Jakobsson, Kjell Stillman (ordförande) Landshypotek Jordbrukskredit AB Omval Carl Edblom, Erik Hallström, Stig Lindén Nyval Göran Abrahamsson, Bertil Andersson, Kjell Stillman (ordförande) För mer information kontakta verkställande direktören Kjell Stillman, tel. 08-459 04 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/25/20010525BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/25/20010525BIT00030/bit0001.pdf