Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2002

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2002

I rapporten redovisas koncernen Landshypotek, innefattande
moderföretaget Landshypotek ekonomisk förening, samt dotterföretaget
Landshypotek AB med dotterdotterföretagen Sveriges Allmänna
Hypoteksbank, Landshypotek Jordbrukskredit AB och Lantbrukskredit AB.
Därutöver redovisas Landshypotek AB enskilt.

Lånerörelsen

Landshypoteks utlåning uppgick vid periodens slut till 33 999,1 (32
585,9) Mkr, en ökning under årets tre första månader med 347,4 Mkr.

Koncernens oreglerade fordringar uppgick till 219,2 (213,9) Mkr och
problemkrediterna till 21,2 (42,4) Mkr.

Resultat .

Räntenettot i koncernen uppgick till 99,9 (95,0) Mkr och
rörelseresultatet till 67,1 (62,9) Mkr.

I Landshypotek AB uppgick rörelseresultatet till 55,6 (52,9) Mkr.

Kapitaltäckning

Gruppens kapitaltäckning uppgick vid periodens slut till 12,34 procent
och primärkapitalrelationen till 7,88 procent.

Kapitaltäckningen i Landshypotek AB uppgick till 11,35 (11,67) procent.

Delårsrapporten kan beställas på telefon 08-459 04 00 alternativt
info@landshypotek.se.
Besök gärna vår hemsida www.landshypotek.se.

För närmare information, kontakta

Kjell Stillman, VD, Landshypotek AB
Telefon: 08-459 04 00

Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT00420/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT00420/wkr0002.pdf