Landshypoteks medlemmar får 7% i återbäring

Landshypoteks medlemmar får 7% i återbäring

Förslaget från styrelsen i Landshypotek ek. för. till föreningsstämman
den 26 april 2002 är att lämna 7% i återbäring på erlagd låneränta för
år 2001.

Resultat och övriga ekonomiska nyckeltal för Landshypotekskoncernen
kommer att redovisas i pressmeddelande och årsredovisning i mars 2002.

För närmare information, kontakta

Kjell Stillman, VD i Landshypotek, tel. 08-459 04 01

Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/29/20020129BIT00500/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/29/20020129BIT00500/bit0002.pdf