Landshypoteks resultat ger medlemmarna god återbäring

Landshypoteks resultat ger medlemmarna god återbäring

Landshypoteks medlemmar kan glädja sig åt ett bra resultat för år 2001.
Styrelsen föreslår att 152,2 (166,9) Mkr av årets resultat återgår till
medlemmarna i Landshypotek ekonomisk förening, motsvarande 66,8 (62,5)
procent av rörelseresultatet. Återbäringsdelen uppgår till 124,1 Mkr,
motsvarande 7% på betald låneränta.

Landshypotek ekonomisk förening, den samlade koncernen, redovisar ett
rörelseresultat på 228,0 Mkr att jämföras med 267,0 Mkr föregående år.
Landshypotek AB med dotterbolag redovisar ett rörelseresultat på 233,4
Mkr att jämföras med 267,7 Mkr år 2000.

Den totala lånestocken var 33.651,7 Mkr den 31 december 2001, en ökning
med 5,33 procent från föregående år. Medelräntan på utlåningen uppgick
till 5,95 procent, en minskning med 0,39 procentenheter.

Kapitaltäckningen, som innehåller styrelsens förslag till
resultatdispositioner, uppgår till 12,77 procent. Primärkapitalet uppgår
till 8,08 procent.

- Delägarnas förtroende för Landshypotek är fortsatt mycket
starkt visar genomförd kundundersökning under 2001. Att vi som största
bottenlåneaktör på marknaden för utlåning till jord- och skogsägare även
på 2000-talet följer vår ursprungliga affärsidé, handlar om tradition
och långsiktighet.

- I vår vision har vi fastställt att vi skall hålla fast vid vår
kärnverksamhet, men att också
kunna förmedla ett fullständigt koncept av finansiella tjänster,
fortsätter VD Kjell Stillman.

Fullständig årsredovisning kommer att finnas tillhanda under vecka 12
och kan beställas på telefon 020-44 00 20.

För närmare information, kontakta
Kjell Stillman, VD, Landshypotek AB
Telefon: 08-459 04 00

Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT01030/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT01030/wkr0002.pdf