Landshypoteks medlemmar får dela på 121,8 miljoner kronor i återbäring.

Landshypoteks medlemmar får dela på 121,8 miljoner kronor i återbäring.

Landshypoteks medlemmar kan glädja sig åt ett bra resultat för år 2002.
Styrelsen föreslår att 159,4 (152,2) Mkr av årets resultat återgår till
medlemmarna i Landshypotek ekonomisk förening, vilket motsvarar 62,3
(66,8) procent av rörelseresultatet. Återbäringsdelen uppgår till 121,8
Mkr, vilket motsvarar 6,75 procent på betald ordinarie låneränta. Ränta
föreslås utgå med 4,0 procent på insatskapitalet.

Landshypotek ekonomisk förening den samlade koncernen redovisar ett
rörelseresultat på 256,2 Mkr att jämföras med 228,0 Mkr föregående år.
Landshypotek AB med dotterbolag redovisar ett rörelseresultat på 225,0
Mkr att jämföras med 203,9 Mkr år 2001.

Koncernens totala lånestock var 34 589 Mkr den 31 december 2002, en
ökning med 2,8 procent från föregående år.

Kapitaltäckningen som innehåller styrelsens förslag till
resultatdispositioner, uppgår till 10,80 procent varav primärkapitalet
uppgår till 8,40 procent.

- Resultatet är i nivå med våra förväntningar där lönsamheten är
fortsatt god och trots en allt hårdare konkurrens har vi presterat ett
bättre resultat än föregående år säger Kjell Stillman VD i Landshypotek.
Även volymtillväxten har utvecklats i linje med våra planer. Andra
positiva trender är de låga nivåerna för kreditförluster och oreglerade
krediter fortsätter Kjell Stillman.

Fullständig årsredovisning kommer att finnas tillhanda under vecka 13
och kan beställas på telefon 020-44 00 20 alternativt
www.landshypotek.se

För närmare information, kontakta

Kjell Stillman, VD, Landshypotek AB
Telefon: 08-459 04 00

Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/12/20030312BIT00770/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/12/20030312BIT00770/wkr0002.pdf