Pressmeddelande 050502

Lantbrukskredit AB (publ) förvärvade under sommaren 2004 Energisystemkoncernen till skyddande av fordran. Fyra produktionsbolag ingående i ESS-koncernen har sedermera försatts i konkurs, nämligen Vingåker Närvärme AB, Vaxholm Närvärme AB, Trosa Närvärme AB och Söderköping Närvärme AB. Energisystem-koncernen har förvärvat närvärmerörelserna i Vingåker, Vaxholm och Trosa från konkursboen för Vingåker Närvärme AB, Vaxholm Närvärme AB och Trosa Närvärme AB med användande av Lantbrukskredits och Energisystemkoncernens prioriterade fordringar gentemot de tre bolagen. Rörelserna har förvärvats av för ändamålet nybildade bolag vilka indirekt ägs av Energisystem i Sverige AB. De reserveringar som Lantbrukskredit gjort för kreditförluster avseende sitt engagemang i Energisystemkoncernen påverkas inte av förvärven. Processen med att sälja dessa rörelser och övriga närvärmerörelser inom Energisystemkoncernen fortgår som planerat. För närmare information, kontakta Kjell Stillman, VD, Landshypotek AB Telefon: 08-459 04 00