Rindi Energi AB övertar fjärrvärmeverksamheten i Vingåker

Lantbrukskredit AB har nu, enligt plan, rekonstruerat verksamheten inom koncernen Energisystem i Sverige. Avvecklingsprocessen har inletts genom att fjärrvärmeverksamheten i Vingåker har sålts till en seriös aktör i branschen, Rindi Energi AB. Verksamheten kommer att övergå till den nye ägaren den 1 december 2005.

Rindi Energi AB driver idag liknande verksamhet på tolv platser i Sverige och två platser i Polen. Verksamheten bedrivs i nio dotterbolag och fyra intressebolag. Bolaget har varit verksamt inom branschen i tio år. Mer information om bolaget finns på www.rindienergi.se.

Bolagets ambition är att fortsätta utvecklingen av fjärrvärmen i Vingåker och genom att använda förnybara bränslen göra det på ett för miljön bra sätt.