Landshypotek bygger för framtiden

Från årsskiftet 06/07 kommer Landshypotek att dela in sin affärsorganisation i fem (5) affärsområden, fyra geografiska och ett webbaserat (ansökan via Internet). Avsikten är att serva kunderna på ett mer flexibelt sätt än idag bl.a. innebärande att flera medarbetare blir mobila och att personalresurserna lokaliseras till områden där marknaden för utlåning till jord- och skogsägare är störst. Samtidigt kommer administrationen inom Landshypotek att effektiviseras bl.a. genom nytt IT stöd och en samordning som frigör mer kundtid för de kreditansvariga.

Ansvarig för Affärsområde Norr blir Katarina Johansson
Ansvarig för Affärsområde Syd blir Bertil Andersson
Ansvarig för Affärsområde Väst blir Lena Andreasson
Ansvarig för Affärsområde Öst blir Bo Tivell
Ansvarig för det Webbaserade Affärsområdet blir Henrik Lundin

För närmare information kontakta:
Kjell Stillman VD, Landshypotek AB tfn 08-459 04 00