Lantbrukskredit AB (publ) säljer fjärrvärmeverksamheten i Söderköping, Trosa, Vallentuna, Vaxholm och Österåker

Arbetet med att avveckla dotterbolaget Lantbrukskredit ABs krediter till koncernen EnergiSystem i Sverige AB har nu slutförts genom att verksamheterna i Söderköping, Trosa, Vallentuna, Vaxholm och Österåker sålts till E.ON Sverige AB. Som tidigare meddelats övergick verksamheten i Vingåker till Rindi Energi AB den 1 december 2005. Härmed har samtliga produktionsdrivande bolag inom koncernen EnergiSystem i Sverige AB avyttrats.

De nu överlåtna verksamheterna kommer att övergå till den nye ägaren efter vederbörlig konkurrensprövning.

Försäljningarna kommer att belasta resultatet för 2005 med kreditförluster på i storleksordningen 190 miljoner kronor.

- Det är mycket tillfredställande att vi gått i mål med avvecklingen av krediterna, säger Kjell Stillman. Nu kan vi helt fokusera på satsningen på vår kärnverksamhet vilken är uppbyggd kring segmenten produktionsjordbruk, boendejordbruk och skog. Den ökade fokuseringen skall komma våra medlemmar till godo.

- Det är också tillfredställande att de nya ägarna är etablerade aktörer inom energibranschen med uttalat miljöfokus.