Delårsrapport 1/1 – 31/3 2007

Landshypotek erbjuder Sveriges jord- och skogsägare finansiering i form av bottenlån till marknadens mest förmånliga villkor.

Med en utlåning på knappt 38 miljarder SEK är Landshypotek marknadsledare med över 40 procent av marknaden. Utlåningen karakteriseras av betryggande säkerheter i fast egendom, vilket
har inneburit mycket låga kreditförluster. Kunder i Landshypotek AB är medlemmar i Landshypotek, ekonomisk förening. Landshypoteks mål är att uthålligt hålla så låga räntor som möjligt till
kunderna/medlemmar samt ge återbäring på betald ordinarie låneränta. Landshypotek har knappt 100 anställda på ett tjugotal platser i Sverige.