Landshypotek börjar emittera säkerställda obligationer

Landshypotek kommer per den 15 augusti att omvandla sin utestående stock av obligationer, MTNs och EMTNs med ett sammanlagt nominellt värde av ca SEK 38 mrd till säkerställda obligationer i enlighet med lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.

Omvandlingen görs med stöd av det tillstånd till utgivning av säkerställda obligationer som Landshypotek erhöll från Finansinspektionen den 8 november 2006.

Landshypoteks säkerställda obligationer har erhållit en preliminär AAA-rating från Standard & Poor’s.

”AAA-ratingen på våra säkerställda obligationer bekräftar den ekonomiska styrkan inom svenskt jord- och skogsbruk samt den höga kreditvärdigheten hos våra medlemmar. Den bekräftar också styrkan i vår affärsidé”, säger Kjell Stillman VD på Landshypotek.

Landshypotek planerar i fortsättningen att enbart använda säkerställda obligationer för sin långsiktiga finansiering.

”Den höga kreditkvalitén i låneportföljen, som bevisas av en genomsnittlig belåningsgrad på 38 %, samt vår starka kapitalbas har gjort det möjligt att omvandla hela Landshypoteks utestående långfristiga skuldstock. Med en AAA-rating på våra säkerställda obligationer kan vi nå nya investerare och förbättra våra upplåningsmöjligheter ytterligare”, säger Per Smedberg Vice VD och CFO på Landshypotek.

De lån som omfattas av omvandlingen är obligationer med serienummer 5033 – 5038, MTN med serienummer 146 – 334 och EMTN med serienummer 4 – 13. Landshypoteks Certifikatsprogram kommer inte att omfattas av omvandlingen till säkerställda obligationer.