Inbjudan till presskonferens

Presskonferensen hålls torsdagen den 27 mars 2008, klockan 11.00 i Sparbanken Finns lokaler, på Kyrkogatan 9 i Lund.

Landshypotek och Sparbanken Finn inleder samarbete
En helhetslösning för kunden

Torsdagen den 27 mars presenterar bottenlåneinstitutet Landshypotek och Sparbanken Finn sitt nya samarbete. Samarbetet kommer att beröra alla de olika finansiella tjänster som krävs för att tillgodose de behov som idag finns på marknaden för jord- och skogsägare.

– Vi känner oss väldigt nöjda med den lösning som vi nu kan erbjuda våra kunder, säger Kjell Stillman VD på Landshypotek.
Ett fullsortiment med betal- och sparprodukter m.m. allt via Sparbanken Finns Internetbank. Att Sparbanken Finn dessutom är en självständig sparbank vars affärskoncept ligger nära vår egen affärsidé ger samarbetet en extra dimension, fortsätter Kjell Stillman.

– Jag är glad över att vi idag kan presentera vårt nya samarbete med Landshypotek, säger Lars-Erik Skjutare, VD i Sparbanken Finn. För Sparbanken Finns del innebär samarbetet stora möjligheter att bredda vår kundbas och att ytterligare utveckla våra affärsrelationer med skånska lantbrukare framför allt i vårt verksamhetsområde i sydvästra och mellersta Skåne. Sedan tidigare samarbetar vi med Landshypotek inom andra områden och därifrån har vi bara goda erfarenheter.

För mer information vänligen kontakta
Kjell Stillman, VD Landshypotek, mobil: 070-220 84 91
e-post: kjell.stillman@landshypotek.se

Lars-Erik Skjutare, VD Sparbanken Finn, telefon: 046-16 75 10
e-post: lars-erik.skjutare@sparbankenfinn.se