Kjell Hedman ny VD på Landshypotek

Till ny verkställande direktör i Landshypotek har utsetts bankdirektör Kjell Hedman. Han efterträder Kjell Stillman, som går i pension under det kommande året.

Kjell Hedman är för närvarande vice verkställande direktör i Swedbank och chef för bankens Sverigerörelse. Han har under åren arbetat i en lång rad befattningar i Swedbank och har god erfarenhet av Landshypoteks huvudsakliga verksamhetsområden inom jord- och skogsbruk.

Landshypotek är Sveriges ledande kreditinstitut för bottenlån till jord- och skogsägare. Varje kund är samtidigt medlem i Landshypotek, ekonomisk förening och får del av överskott och möjlighet att påverka verksamheten. Landshypotek erbjuder även ekonomiska helhetslösningar för alla som äger eller är på väg att köpa en jord- eller skogsfastighet. Landshypotek har idag drygt 52 000 kunder och den totala kreditvolymen uppgår till 45 miljarder kronor.

”Vi är glada över att kunna rekrytera en sådan toppkraft som Kjell Hedman i ett läge när Landshypotek växer snabbare än någonsin tidigare” säger Landshypoteks styrelser i ett gemensamt uttalande.

Kjell Hedman tillträder sin nya tjänst den 1 juni 2010.