Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek håller sin position som landets största och mest stabila aktör på sin marknad, jord- och skogsbrukskrediter.

– Vi riskerar inte våra medlemmars pengar i osäkra affärer. Grundidén är kooperativ. Genom att förvalta vårt kapital klokt, kan vi leva som vi lär och fördela överskottet till våra medlemmar i en generös återbäring och en god ränta, säger Kjell Stillman, VD.

Under 2008 hade bolaget en tillväxt i utlåningen med 4 %. Den omsluter nu 41 miljarder kronor fördelat på 52 000 medlemmar. Styrelsen i Landshypotek, Ekonomisk förening föreslår en återbäring till medlemmarna på 3,75 %, och en ränta på det så kallade insatskapitalet på 5 %.

– Det är glädjande siffror vi visar, säger Kjell Stillman och fortsätter; Det är också ett bevis för att det går att klara sig väl i svajiga tider. Vi värdesätter våra medlemmars trygghet mer än att nå högsta möjliga avkastning på aktiekapitalet. Att ha noll kronor i kreditförlust under ett år som 2008 torde vara högst ovanligt inom finansmarknaden, avslutar han.

För mer information är du välkommen att kontakta;
Kjell Stillman, VD telefon 08-459 04 01
Björn Ordell, Finans- och ekonomichef telefon 08-459 04 07
Göran Abrahamsson, Medlemschef telefon 08-459 04 14