Skärpt konkurrens sänker premierna på försäkringar

Med start 1 maj lanserar Landshypotek en Gårdsförsäkring till Sveriges jord-och skogsägare. Lanseringen görs i samarbete med Säkra försäkringsmäklare och försäkringsbolaget Gjensidige

– Genom den nya Gårdsförsäkringen kan vi ge våra kunder heltäckande lösningar när det gäller bank och försäkring, säger Olof Helmersson som ansvarat för att ta fram den nya Gårdsförsäkringen hos Landshypotek. Vi tog bl.a. intryck av den heta debatten vid LRF-stämman i fjol om att bönderna saknar de opartiska försäkringsrådgivarna fortsätter Olof Helmersson.

Gårdsförsäkringen är ett samarbete mellan Landshypotek, försäkringsmäklarna Säkra och norska försäkringsbolaget Gjensidige. Samarbetet innebär att konkurrensen på marknaden ökar och att Landshypoteks kan förmedla anpassade produkter som pressar priserna för våra kunder.

– Vi känner oss mycket nöjda med den lösningen som vi nu kan erbjuda våra kunder. Konkurrens stimulerar och är till kundnytta, och vi kan nu förmedla en mycket stark produkt med parter som kan och förstår både våra kunders situation och ge lägre premier, avslutar Olof Helmersson.