Bättre resultat än någonsin för Landshypotek

Landshypoteks delårsrapport visar på en glädjande utveckling - ett starkt räntenetto, obefintliga kreditförluster och en stadigt ökande utlåningsvolym. Sett utifrån Basel II regler och kommande Basel III regler har Landshypotek en mycket stark kapitalsituation.

Ekonomi- och finanschef Björn Ordell är mycket nöjd.

– Det här är ett mycket bra resultat, ett av de bättre i Landshypoteks 174-åriga historia. Vi har visat på bra utveckling under en lång tid, men nu börjar vi dessutom öka resultatet, säger han.

De främsta orsakerna till resultatförbättringen är den ökade utlåningsvolym, en högre räntemarginal och en god kostnadsutveckling.

– Kostnaderna har minskat med knappt 10 % jämfört med föregående år. Sedan 2007 har kostnaderna minskat med knappt 25 % samtidigt som utlåningen har ökat med nästan 30 %. Vi har sedan lång tid jobbat medvetet med att sänka kostnaderna och öka effektiviteten i företaget, detta arbete bär nu frukt, säger Björn Ordell.

För mer information, kontakta
Björn Ordell, finans- och ekonomichef, telefon 08-459 04 07
Kjell Hedman, vd, telefon 08-459 04 01

Landshypotek erbjuder kundanpassade bank- och försäkringstjänster till jord- och skogsägare.
Företaget har en marknadsledande position inom segmentet jord- och skogsbruk och utlåningen uppgår till ca 50 miljarder kronor. Landshypotek ekonomisk förening har ca 50 000 medlemmar. Den medlemsägda företagsmodellen bidrar till den stabilitet som präglat verksamheten under 175 år.
Landshypotek har ca 100 medarbetare på 19 platser runt om i Sverige.