Fortsatt stabil utveckling för Landshypotek – och fortsatt små kreditförluster

Rekordutlåning, små kreditförluster och en stark kapitalsituation gör att Landshypotek har en fortsatt stabil utveckling på marknaden för jord- och skogsbrukskrediter.

– Vi är mycket nöjda med den utveckling som Landshypotek haft på marknaden under 2009 säger Kjell Stillman, VD. Befintliga kunder ökar sina investeringar och nya kommer till.

Utlåningen ökade med hela 12,5 % vilket kan jämföras med 4% för 2008 Tillväxten i utlåning gör att den nu omsluter drygt 46 miljarder kronor fördelat på drygt 50 000 medlemmar. Kundförlusterna hålls fortsatt på en mycket låg nivå och uppgick under 2009 till endast 0,02% av utlåningen.

– Framgången beror på en noggrann och klok kreditbedömning, på en marknad med stark tillväxt. Jag ser utvecklingen som ett kvitto på att Landshypoteks idé fungerar och lockar allt fler. Finansoron har skapat ökad efterfrågan på stabilitet och långsiktighet, avslutar Kjell Stillman.

För mer information är du välkommen att kontakta;
Kjell Stillman, VD telefon 08-459 04 01
Björn Ordell, Finans- och ekonomichef telefon 08-459 04 07