Medlemsägda Landshypotek tar allt större del av marknaden

Landshypoteks delårsrapport visar glädjande resultat; inga kreditförluster, ett ökande räntenetto och en allt starkare position på marknaden. Nyblivna vd:n Kjell Hedman är mycket nöjd.

– Det är glädjande att allt fler av Sveriges lantbrukare och skogsägare väljer oss framför de större aktörerna. Och det gör de rätt i. Som medlemsägd låneinstitut kan vi erbjuda låg ränta, bra återbäring och möjlighet till inflytande i företaget. Dessutom har vi betydande kunskap inom jord- och skogsbruk, säger Kjell Hedman, Landshypoteks vd.

Landshypotek ökade nettoutlåningen med 6,1 procent under årets första sex månader, att jämföra med 5,6 procent motsvarande period förra året. Den ökade utlåningen förklaras dels av ett större intresse för investeringar inom skogs- och jordbruket samt av att fler kunder än tidigare vill flytta sina lån från andra banker till Landshypotek.

– Förutom våra förmånliga bottenlån erbjuder vi även andra bank- och försäkringstjänster, och det är något som kunderna uppskattar, säger Kjell Hedman.

Starkt räntenetto
Landshypoteks räntenetto för första halvåret 2010 uppgick till 212,7 miljoner svenska kronor, en ökning med 64 miljoner kronor jämfört med samma period förra året.
– Det är extra roligt med ett starkt räntenetto som ger oss möjlighet att ge återbäring till våra kunder, säger Kjell Hedman.

För mer information är du välkommen att kontakta
Kjell Hedman, vd, telefon 08-459 04 01
Björn Ordell, finans- och ekonomichef, telefon 08-459 04 07

Landshypotek är Sveriges jord- och skogsägares kreditinstitut. Varje kund är samtidigt medlem i Landshypotek, ekonomisk förening och får del av överskott och möjlighet att påverka verksamheten.
Vi erbjuder ekonomiska helhetslösningar för alla som äger eller är på väg att köpa en jord- eller skogsfastighet. Landshypotek ekonomisk förening har drygt 50 000 medlemmar.
Vi har ett hundratal medarbetare på 19 platser runt om i Sverige.