Dramaten får ny granne

Efter en intensiv försäljningsprocess har Landshypotek nu sålt sin fastighet på den åtråvärda adressen Strandvägen 1-3 i Stockholm. ”Nu koncentrerar vi oss på det vi är bäst på - finansiering till landets jord- och skogsägare” säger Landshypoteks vd Kjell Hedman.

Intresset för fastigheten på den attraktiva adressen har varit stort. Ett tiotal intressenter lämnade slutbud innan affären avgjordes med AB Industricentralen.

– Vi är mycket nöjda med affären. Försäljningen stämmer väl in i det förändringsarbete som vi är mitt uppe i. Det ger oss dessutom ett värdefullt tillskott till vår kapitalbas vilket möjliggör ytterligare expansion, säger Kjell Hedman.

I samband med försäljningen kommer Landshypotek AB att redovisa en reavinst om cirka 250 miljoner kronor.

Från exklusiva lägenheter till attraktiva kontorslokaler
Fastigheten på Strandvägen, granne med Kungliga Dramatiska Teatern, stod färdigt 1904, och innehöll ursprungligen 35 moderna och exklusiva lägenheter samt butiker och café. Under åren har lägenheterna successivt byggts om till kontorslokaler.

1983 köpte Sveriges Allmänna Hypoteksbank fastigheten, och efter organisationsförändring övergick den i Landshypoteks ägo 1996. I dag ryms Landshypoteks huvudkontor samt ett flertal företag i huset.

Landshypotek firar 175 år och är mitt uppe i ett förändringsarbete för att möta framtidens krav. Med ett gynnsamt marknadsläge togs beslutet att sälja fastigheten på den exklusiva adressen.

– Nu lämnar vi den delen av historien bakom oss och flyttar till nya lokaler där vi kan fortsätta vårt utvecklingsarbete. Vi ska koncentrera oss på vår kärnverksamhet: att förse landets jord- och skogsägare med bra finansieringslösningar, säger Kjell Hedman.

För mer information är du välkommen att kontakta
Kjell Hedman, vd, telefon 08-459 04 01
Björn Ordell, ekonomi- och finanschef, 08-459 04 07