Henrik Toll tar över klubban hos Landshypotek AB

Henrik Toll valdes idag till ny ordförande vid Landshypoteks stämma. Han efterträder Ulf Dinkelspiel som varit ordförande sedan 2005. Henrik Toll kommer från Sorunda i Sörmland, och har suttit med i Landshypotek AB:s styrelse sedan 2003.

- Som ny ordförande vill jag fortsätta att vara med och utveckla Landshypoteks unika verksamhet. Vår medlemsägda idé har framtiden för sig och vi kommer att öka nyttan för medlemmarna på många intressanta sätt framöver, säger Henrik Toll.

Ny modell för vinstutdelning

Vid stämman beslutades att vinstutdelningen till Landshypoteks medlemmar för 2010 blir 89 miljoner kronor. Man beslutade även om en helt ny insats- och utdelningsmodell som ska öka avkastningen och samtidigt stärka det egna kapitalet.

- Vårt mål är att vi ska behålla våra låga utlåningsräntor och att vi i fortsättningen ska kunna dela ut halva årsvinsten till låntagarna, säger Henrik Toll.

- Det blir ett viktigt incitament för att locka fler medlemmar och för vår ambition att öka vår marknadsandel med en procent per år de kommande åren.

Ministertät paneldebatt

Stämman hölls i anslutning till firandet av Landshypoteks 175-årsjubileum. Under eftermiddagen talade Ulf Dinkelspiel om Landshypoteks historia och landsbygdsminister Eskil Erlandsson talade om landsbygdens entreprenörer. I en efterföljande paneldebatt kring lantbrukets framtid deltog förutom Ulf Dinkelspiel och Eskil Erlandsson även tidigare statsministern Göran Persson, entreprenör Rune Andersson, ordförande i Sveriges Grisföretag Annika Bergman, entreprenör J Christer Ericsson, landshövding Maria Norrfalk samt LRF:s ordförande Lars-Göran Pettersson.