Landshypotek AB presenterar rekordresultat

Landshypotek AB ökade sin utlåning under 2010 samtidigt som marknadens kreditefterfrågan mattades något. Utlåningen uppgick till 51 773 miljoner kronor och nettoresultatet för året var 346,4 miljoner kronor.

– Det är ett av de bättre resultat som Landshypotek har presenterat. Vi har en stark kundgrupp, stabil ekonomisk styrning och en effektiv organisation, vilket sammantaget ger bra resultat, säger Landshypoteks vd Kjell Hedman.

Lönsamheten inom skogs- och jordbruket förbättrades under 2010 jämfört med året innan. Priserna för såväl mjölk, spannmål som virke ökade under året. De höga spannmålspriserna kompenserade för den minskade skörden av spannmål. Kreditefterfrågan från jord- och skogsbrukarna har legat på en hög nivå, men mattades något under hösten.

– Vi finns till för våra kunder oavsett om det gäller grundfinansiering eller större investeringar. Vår bolagsform har fungerat utmärkt för våra kunder i 175 år, och kommer fortsätta hålla lång tid framöver, säger Kjell Hedman.

För mer information är du välkommen att kontakta
Kjell Hedman, vd, telefon 08-459 04 01
Björn Ordell, finans- och ekonomichef, telefon 08-459 04 07

 

 

Landshypotek erbjuder kundanpassade bank- och försäkringstjänster till jord- och skogsägare. Företaget har en marknadsledande position inom segmentet jord- och skogsbruk. Landshypotek ekonomisk förening har cirka 50 000 medlemmar. Den medlemsägda företagsmodellen bidrar till den stabilitet som präglat verksamheten under 175 år. Landshypotek har ett 100-tal medarbetare på 19 kontor runt om i Sverige.