Landshypotek introducerar ny utdelningsmodell

Medlemsägda Landshypotek har finansierat svenskt jord- och skogsbruk sedan 1836. Nu utvecklar man den kooperativa idén genom att erbjuda medlemmarna möjlighet att betala in insatskapital och därigenom få del av framtida vinster. Fortsätter Landshypoteks resultatutveckling som de senaste fem åren blir den årliga utdelningen 8 – 10 procent av medlemmens insatskapital.

Landshypotek har en ledande ställning på kreditmarknaden för jord- och skogsbruk. Företagets tillväxtplaner kräver en kapitalförstärkning på sikt och den nya utdelningsmodellen skapar incitament för medlemmarna att bidra till detta.

Det nya är att varje medlem får möjlighet att placera upp till fyra procent av sitt lånade belopp som insatskapital i Landshypotek. Medlemmen får sedan del av företagets vinst som utdelning på sin investering. Målet är att halva vinsten går tillbaka till medlemmarna och den andra halvan bygger upp Landshypoteks kapital.

– Vi satsar på det svenska lantbruket och vi tror på en fortsatt expansion för Landshypotek. Med den nya modellen får den som delar vår vision en möjlighet till god avkastning med begränsad risk, säger vd Kjell Hedman.

Inbetalning kan göras från och med årsskiftet och under hela 2012 erbjuds medlemmarna både ränta och en premie på det som sätts av till insatskapital. Detta kapital är sedan grund för utdelning 2013. För en medlem med lån på fem miljoner, som investerar maxbeloppet, beräknas den årliga utdelningen motsvara 20 000 kr, förutsatt att resultatutvecklingen blir som tidigare år.

– Vårt mål är att det här ska ge varje medlem ett rejält lyft, samtidigt som det ger Landshypotek framtida kapitalförstärkning. Genom att medlemsinsatserna stärker det egna kapitalet kan vi
låna upp pengar till goda villkor och hålla utlåningsräntorna på fortsatt låg nivå, avslutar Kjell Hedman.

För mer information kontakta:
Kjell Hedman, vd Landshypotek
Tel 08 459 04 01, kjell.hedman@landshypotek.se

Göran Abrahamsson, medlems- och marknadschef Landshypotek
Tel 08 459 04 14, goran.abrahamsson@landshypotek.se

 

Landshypotek erbjuder helhetslösningar för finansiering och försäkring till jord- och skogsägare. Verksamheten bedrivs i ett aktiebolag som ägs av en ekonomisk förening där varje låntagare är medlem med en röst. Föreningen har cirka 50 000 medlemmar och Landshypotek AB har ett hundratal medarbetare på 19 orter i Sverige.