Landshypotek rekryterar marknads- och utvecklingschef från EnterCard

Annika Vangstad har rekryterats som ny marknads- och utvecklingschef till jord- och skogsägarnas låneinstitut Landshypotek. Hon kommer närmast från rollen som kommunikationschef på kreditkortsföretaget EnterCard.

–        Jag ser verkligen fram emot att börja jobba på Landshypotek. Det ska bli spännande att jobba med den tydliga målgrupp som Landshypoteks kunder utgör, säger Annika Vangstad.

Hon ser många intressanta möjligheter på sin nya arbetsplats.

–        Det pågående generationsskiftet bland landets jord- och skogsägare skapar nya kundbehov vilket ställer nya krav på tekniska innovationer och kommunikationskanaler. Vi kommer också se över varumärket för att tydliggöra vilka Landshypotek är och lyfta fram den gedigna kompetensen som finns inom organisationen, säger hon.

Annika Vangstad har tidigare erfarenheter från bank- och försäkringsbranschen som hon nu tar med sig i sin nya roll. Dels från de senaste fem åren som kommunikationschef på EnterCard, dels från att ha jobbat med marknadsföring och kommunikation inom både SPP, Handelsbanken och Swedbank. Annika har även arbetat som kommunikations- och managementkonsult på Connecta. Hon kommer tillträda sin nya tjänst på Landshypotek i början på januari och kommer då att rapportera direkt till vd Kjell Hedman.

–        Jag ser fram emot att få jobba tillsammans med kunniga medarbetare som är så nischade just inom jord och skog, för att säkerställa att kundernas behov tillgodoses på bästa sätt. Att samtidigt få vara med om den förändringsresa som företaget just nu gör, det lockar verkligen, säger Annika Vangstad.

För mer information kontakta:
Kjell Hedman, vd, telefon 08-459 04 01

Landshypotek erbjuder finansieringslösningar till jord- och skogsägare. Företaget har en marknadsledande position inom segmentet jord- och skogsbruk. Landshypotek ekonomisk förening har cirka 50 000 medlemmar. Den medlemsägda företagsmodellen bidrar till den stabilitet som präglat verksamheten under 175 år. Landshypotek har ett 100-tal medarbetare på 19 kontor runt om i Sverige.