Landshypoteks AAA-rating bekräftad

Landshypotek AB har fått AAA-rating på säkerställda obligationer bekräftad av Standard & Poor´s. ”Oerhört glädjande att vi har fått detta viktiga besked. Det gör det möjligt att långsiktigt hålla finansieringskostnaderna nere, och att även fortsättningsvis kunna erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga villkor”, säger Björn Ordell, ekonomi- och finanschef på Landshypotek.

Standard & Poor´s reviderade i december 2009 sin metodik för rating av säkerställda obligationer. I den fästs betydligt större vikt på matchning av löptid mellan in- och utlåning, en matchning som varit en utmaning för Landshypotek.

– Löptiden vad gäller inlåning i form av säkerställda obligationer är lätt att fastställa medan det är svårare att fastställa en exakt löptid vad gäller utlåning i form av ett hypotekslån. Dessutom är det större individuella skillnader i amorteringsbehovet hos de som lånar till jord och skog jämfört med de som lånar till bostäder, säger Björn Ordell.

För att förbättra löptidsmatchningen har Landshypotek under vintern vidtagit ett antal åtgärder:

  • Introducerat amoteringsplaner och slutbetalningsdatum i all utlåning.
  • Förlängt den genomsnittliga löptiden på utstående säkerställda obligationer till 3,9 år.

– Det är mycket glädjande att Standard & Poor´s har uppmärksammat de förändringar vi har gjort vad gäller löptidsmatchningen. Vi har alltid haft trygga säkerheter, vilket visat sig i mycket låga kreditförluster och en belåning som bara uppgår till knappt 40 procent av marknadsvärdet. Nu har vi också en löptidsmatchning som är helt tillfredsställande, säger Björn Ordell.

För mer information är du välkommen att kontakta
Björn Ordell, Finans- och ekonomichef, telefon 08-459 04 07

 

Landshypotek är ett kreditmarknadsbolag specialiserat på utlåning till Sveriges jord- och skogsnäring. Företaget har en marknadsledande position inom finansiering till jord- och skogsbruk och utlåningen uppgår till cirka 53 miljarder kronor. Landshypotek har cirka 50 000 kunder, alla kunder är samtidigt medlemmar i Landshypotek, ekonomisk förening. Den medlemsägda företagsmodellen bidrar till den stabilitet som präglat verksamheten under 175 år.