Efter fyra månader: Medlemmarna har satsat 100 miljoner i Landshypotek

Landshypoteks medlemmar tror på och är villiga att satsa på det egna kreditinstitutet. Redan efter fyra månader har medlemmarna investerat 100 miljoner kronor i Landshypoteks medlemslyft.  

PRESSINFORMATION 2012-06-12

Vi har med de första 100 miljonerna fått bekräftat att medlemmarna är positiva till att investera i Landshypotek. Ett fortsatt stort engagemang är avgörande för att stärka Landshypoteks egna kapital, vilket i förlängningen möjliggör för fortsatt goda villkor i utlåningen till våra medlemmar, säger Kjell Hedman, vd på Landshypotek.

Landshypotek är jord- och skogsbrukares egna kreditinstitut. Lånekunder blir också medlemmar. Sedan i slutet av januari har medlemmarna möjlighet att investera i Landshypotek. Medlemmarna får sedan utdelning på insatt kapital. Möjligheten kallas Medlemslyftet och är en utveckling av den kooperativa idén som Landshypotek vilar på. Redan nu, efter fyra månader, har medlemmarna satsat över 100 miljoner kronor.

-  Vi moderniserar den kooperativa idén. Intresset och medlemmarnas stora engagemang visar styrkan i att vara medlemsägt. Medlemmarna visar aktivt att man tror på Landshypoteks framtid, fortsätter Kjell Hedman.

Medlemmar som sätter in pengar i Medlemslyftet under 2012 erhåller både Landshypoteks sparkontoränta och en premie. Prognosen som är baserad på de senaste årens vinst skulle ge en utdelning på satsat kapital på mellan 8-10 procent. Utdelningen bestäms på Landshypoteks stämma 2013.

-  Vi har haft omfattande dialog med våra förtroendevalda och medlemmar om medlemslyftet. Satsningen har stärkt medlemmarnas engagemang och vi ser ett växande intresse för Landshypotek, säger Göran Abrahamsson, medlemschef på Landshypotek.