Förslag från Landshypoteks styrelse: 122 miljoner kronor till medlemmarna

Landshypoteks styrelse föreslår att 122 miljoner kronor av årets överskott delas ut till medlemmarna. Utifrån det starka resultatet för 2011 föreslås därmed en ökad utdelning med 33 miljoner kronor jämfört med 2010.

-          Våra medlemmar ska ha nytta av medlemskapet. Huvuduppgiften är att erbjuda medlemsnytta genom konkurrenskraftiga villkor. Med årets starka resultat är det glädjande att vi också kan föreslå god utdelning till medlemmarna, säger Henrik Toll, styrelseordförande för Landshypotek AB.

-          Vi utvecklar nu Landshypotek för att även fortsättningsvis vara prispressaren på krediter till jord- och skogsägare. Fler produkter och tjänster erbjuds våra medlemmar. Ett växande offensivt Landshypotek med fler produkter och fortsatta konkurrenskraftiga villkor gynnar våra medlemmar, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek.     

Landshypotek är medlemsägt, ett kooperativt alternativ till storbankerna. Kunder som lånar pengar av Landshypotek blir också medlemmar. När verksamheten ger ett överskott beslutar medlemmarna hur mycket som ska återinvesteras i verksamheten och hur mycket som ska delas ut till medlemmarna. Styrelsen för Landshypotek AB beslutade vid dagens styrelsemöte att föreslå att medlemmarna får god återbäring för resultatet 2011.

Styrelsen föreslår att 122 miljoner kronor av årets resultat delas ut till medlemmarna i Landshypotek, ekonomisk förening. Förra året var utdelningen 89 miljoner kronor. Återbäringen som föreslås motsvarar 4,5 procent på betald ordinarie låneränta, vilket ger 91 miljoner kronor. Räntan på insatskapital föreslås motsvara 3,0 procent, vilket ger 31 miljoner kronor.

Förslaget från styrelsen i Landshypotek AB kommer att diskuteras på de regionala medlemsmöten som hålls runt om i landet under april månad (se vidare: http://www.landshypotek.se/sv/Medlem/Kallelse-till-regionmote-2012/). Utdelningen fastställs sedan på föreningsstämman den 10 maj.

Till kommande år förändras utdelningen till att ske enligt Medlemslyftet, Landshypoteks nya modell för vinstdelning. Landshypotek betalar då en utdelning som står i direkt proportion till medlemmens insatskapital. En prognos baserad på de senaste årens vinst skulle ge en utdelning på mellan 8-10 procent per år på insatt kapital. Högsta möjliga insats är 4 procent av lånebeloppet.

Styrelsen för Landshypotek AB

För mer information kontakta
Kjell Hedman
, vd, telefon: 08-459 04 01
Göran Abrahamsson, Medlems- och kommunikationschef, 08-459 04 14, 070-642 20 95

Landshypotek är ett medlemsägt företag med uppgift att tillhandahålla
konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare.
Landshypotek är marknadsledande med en utlåning på drygt 55 miljarder kronor.
Landshypotek har 110 medarbetare på 18 orter i Sverige.