Landshypotek anslutet till Dataclearingen

Landshypotek moderniserar betalningshanteringen genom anslutning till Dataclearingen. Anslutningen ger förutsättningar för Landshypoteks tillväxt med nya produkter och tjänster. 

PRESSINFORMATION 20120918

Landshypotek är i stark förändring. Jord- och skogsägarnas egna kreditinstitut har öppnat för inlåning och byter hela sin plattform för affärsstöd. Med anslutningen till Dataclearingen och bytet till banksystemet SAP moderniserar Landshypotek betalningshanteringen.

Vi tar nu ytterligare ett viktigt steg för att växa. Vi moderniserar och förenklar betalningshanteringen för oss och våra kunder. Det är en viktig förutsättning för att fortsätta utveckla bättre kunderbjudande och tjänster, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek.

Anslutningen till Dataclearingen är en förutsättning för de Internettjänster som Landshypotek utvecklar, där kunden på sikt ska kunna göra överföringar mellan olika konton.

Med anledning av inlåningen och anslutningen till Dataclearingen har Landshypotek ansökt om att få banktillstånd. Ansökan behandlas för närvarande av Finansinspektionen. Kunderna kommer att möta förändringen först efter övergången till nytt affärsstöd och med Landshypoteks banktillstånd.

Bankföreningens Dataclearing är ett masstransaktionssystem för betalningsförmedling från konto till konto för transaktioner mellan banker eller kreditmarknadsbolag. Bankgirot sköter driften.