Landshypotek ansöker om att bli bank

Landshypotek har i dag lämnat in ansökan till Finansinspektionen om att bedriva bankrörelse. Med banktillstånd kan Landshypotek stärka sin service och utveckla sina tjänster för kunder och medlemmar. Allmänheten erbjuds sparande till konkurrenskraftig ränta.

-          Vi vill erbjuda alla möjligheten till ett sparande med en bra ränta. Vi är jord- och skogsbrukares kreditinstitut och fokus kommer även fortsättningsvis att vara utlåning till investeringar inom jord- och skog. Vi breddar verksamheten för att stärka vårt kunderbjudande, säger Kjell Hedman, vd på Landshypotek.

Ansökan om banktillstånd är en del i Landshypoteks utveckling. Fler tjänster och produkter erbjuds medlemmar och kunder. Sedan en tid erbjuder Landshypotek även allmänheten att öppna sparkonto. Inlåningsverksamheten ska på sikt utvecklas med erbjudande om olika former av inlåning, både till allmänheten och särskilt anpassade till Landshypoteks kundgrupp, t.ex. skogskonton.

-          Sparkonton är efterfrågat av våra kunder. Vi ska erbjuda ett komplett utbud av produkter och tjänster för finansiering, försäkring och sparkonto utifrån våra medlemmars behov. Vi vill också förenkla kontakten med oss. Det ska vara enkelt att komma åt sina konton och göra överföringar från sina egna konton, både för våra medlemmar och för allmänheten som vill spara hos oss, säger Kjell Hedman.

För effektiv hantering och för att kunna erbjuda kunderna möjligheter till överföringar mellan konton krävs att Landshypotek deltar ett generellt betalsystem, som dataclearingen. Deltagande i dataclearingen, i förening med inlåningsverksamhet, förutsätter i sin tur banktillstånd i enlighet med lagen om bank- och finansieringsrörelse. Landshypotek ansökte om deltagande i dataclearingen i oktober 2011. Målsättningen är att anslutning ska ske i höst.

För närvarande har Landshypotek tillstånd från Finansinspektionen att bedriva finansieringsrörelse som ett kreditmarknadsbolag. Landshypotek har därutöver tillstånd för metod för internriskklassificering och att ge ut säkerställda obligationer.

För mer information kontakta
Kjell Hedman
, vd, 08-459 04 01
Catharina Åbjörnsson Lindgren, chefsjurist, 08-459 04 15

Presskontakt: Tomas Uddin, 070-2992408

Landshypotek är ett medlemsägt företag med uppgift att tillhandahålla
konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare.
Landshypotek är marknadsledande med en utlåning på drygt 55 miljarder kronor.
Landshypotek har 110 medarbetare på 18 orter i Sverige.