Landshypotek får ny chef för riskkontroll

Johanna Bentzer har rekryterats till ny chef för riskkontroll på Landshypotek. Hon kommer närmast från Finansinspektionen.

PRESSINFORMATION 2012-04-12

Kraven från politiker och myndigheter på bank- och finansbranschen att rapportera sina risker har ökat. Riskkontrollen på Landshypotek har även utvecklats och stärkts som en del av den egna allt bredare verksamheten. Landshypotek har bl.a. öppnat för sparande från allmänheten.

Riskkontroll är därmed en central del av Landshypoteks verksamhet, grundläggande både för strategiska verksamhetsbeslut och för att rapportera om verksamheten till investerare och myndigheter.

-   Jag är nöjd med att vi kunnat rekrytera Johanna Bentzer som har prövad och gedigen erfarenhet av att arbeta med riskkontroll. Hon kommer att kunna bidra till att utveckla riskkontrollen i takt med vår växande verksamhet, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek.

Johanna Bentzer kommer närmast från Finansinspektionen där hon har varit i sju år. Dessförinnan arbetade hon i sju år med finansiella företag på McKinsey. På Finansinspektionen har Johanna Bentzer främst arbetat med kredit- och likviditetsrisk, men även med marknadsrisk och operativ risk. Hon har erfarenhet från flera internationella arbetsgrupper, bland annat Baselarbetsgrupperna "Working Group of Liquidity" och "Standards Implementation Group". Johanna Bentzer har också undervisat i finansiell ekonomi på Karlstads Universitet.

-    Att gå till ett kreditinstitut är ett naturligt nästa steg för mig. Jag är väldigt glad över att det blev Landshypotek vars profil som lågriskinstitut med ambitioner och trevlig atmosfär passar mig. Jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter och samtidigt lära mig mycket nytt på Landshypotek, säger Johanna Bentzer, ny chef för riskkontroll på Landshypotek.

Riskkontrollen på Landshypotek ansvarar för kontroll, analys och rapportering av samtliga för Landshypotek väsentliga risker. Dessutom förvaltar och validerar enheten för riskkontroll de kreditriskmodeller (IRK-modeller) som Landshypotek fått godkänt att använda för att beräkna sitt kapitalkrav för kreditrisker.

Johanna Bentzer tillträder tjänsten i augusti.

För mer information kontakta

Kjell Hedman, vd, 08-459 04 01
Annelie von Dahn, HR-chef, 08-459 04 46

Presskontakt: Tomas Uddin, 070-2992408