Landshypotek kommenterar betyget från Moody´s

Ratingsinstitutet Moody´s har i sin genomgång av drygt 110 europeiska banker även nedgraderat flera svenska banker och kreditinstitut. Moody´s nedgradering har ytterst marginell betydelse för Landshypoteks upplåning och utlåning till svenska jord- och skogsbrukare.

-          Vi påverkas ytterst marginellt av Moody´s rating. Vår utlåning till svenska jord- och skogsbruket finansieras till fyra femtedelar via säkerställda obligationer där vi har högsta möjliga rating från Standard & Poor´s. Det är aldrig bra att nedgraderas, men betydelsen är marginell för oss och våra kunder. Därför känner vi ingen särskild oro, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek. 

Landshypoteks ändrade rating med två steg – från A3 till Baa2 – är en del av den nedgradering som Moody´s gör av banker och kreditinstitut runt om i Europa med anledning av den statsfinansiella krisen.  

Moody´s rating berör bara Landshypoteks icke säkerställda upplåning vilken utgör en mindre del av den totala upplåningen. För denna typ av upplåning har Landshypotek rating från tre olika bolag. Standard & Poor´s höjde Landshypoteks betyg från A- till A med stabila utsikter i höstas och Fitch bekräftade A+ i början av året.

-          Vi har under en längre tid haft en positiv trend för vår rating. När Standard & Poor´s och Fitch har gått igenom vår verksamhet och vår marknad har betyget för Landshypotek höjts eller bekräftats på hög nivå. Moody´s sticker nu ut och vi är givetvis förvånade, säger Kjell Hedman.

Investerarna ser fortsatt positivt på Landshypotek. Det märks i den upplåning av förlagskapital som precis har genomförts. Landshypotek emitterade förlagskapital på 500 miljoner kronor. Emissionen blev kraftigt övertecknad och Landshypotek fick bud på 1,1 miljard kronor från 85 enskilda investerare.

-          Det är positivt att det finns ett så stort intresse för oss vilket bekräftar att investerarna tror på Landshypotek, säger Björn Ordell, ekonomi- och finanschef på Landshypotek.