Landshypotek kommenterar Riksbankens räntebesked

- Det är välkommet att Riksbanken ytterligare sänker räntan. Framtidstro är nödvändig för all näringsverksamhet och räntebeslutet är därmed bra för investeringsviljan. Dagens besked ger förutsättningar för fortsatta bra villkor och ett utrymme för oss att fortsätta hålla nere räntorna för jord- och skogsbruket, säger Björn Ordell, ekonomi och finanschef på Landshypotek.

Riksbanken har i dag offentliggjort beslutet att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,50 procent. Det finns ingen direkt koppling mellan Riksbankens reporänta och den ränta som Landshypotek kan erbjuda sina medlemmar. Indirekt har dock reporäntan betydelse. Den sätter priset på kort likviditet som i sin tur sprider sig till längre löptider. På sikt kan det ge utrymme för lägre utlåningsräntor.

Efter finanskrisen märks att det blivit dyrare för banker och kreditinstitut att låna upp pengar. Samtidigt skärps kraven från politiker och ratinginstitut på större egen likviditet. Det gör det sammantaget dyrare att låna ut pengar.

I en tid med risk för svag tillväxt och låg inflation är realräntan avgörande för positiv utveckling inom jord- och skogsbruket. Dagens besked från Riksbanken är därför positivt.

- Svenska lantbrukare verkar på en global marknad. Lånekostnaden är viktig för konkurrenskraften. När vi ställs inför nya regleringar som ökar kostnaden för att låna ut till våra jord- och skogsägare är det viktigt att Riksbanken stimulerar investeringsklimatet med lägre reporänta, säger Björn Ordell.

Landshypotek är medlemsägt och är en prispressare av finansiering till jord- och skogsägare. Landshypotek är ett alternativ till storbankerna. Vinsten går tillbaka till medlemmarna.

- Våra marginaler mellan in- och utlåningsräntan har 2011 varit oförändrade jämfört med föregående år. Vi har med andra ord inte tjänat på högre marginaler. Det positiva resultatet är en följd av att volymen ökat och kostnadskontroll.

Landshypotek lånar ut drygt 55 miljarder kronor till svenska jord- och skogsägare. Under 2011 ökade utlåningen med cirka fyra miljarder kronor. Landshypotek upplevde att kreditefterfrågan från Sveriges jord- och skogsbrukare mattades något, från höga nivåer, under 2011.

För mer information kontakta

Björn Ordell, ekonomi- och finanschef, telefon: 08-459 04 07, 070-536 44 07