Landshypotek ökar kundernas trygghet i osäker tid

I en tid med stor ekonomisk osäkerhet och samtidigt historiskt låga räntor stärker Landshypotek möjligheten för kunderna att binda sina räntor på längre tid. Jord- och skogsbrukare erbjuds nu 4,30 i ränta på lån med 10 år i bindningstid.

PRESSMEDDELANDE 2012-06-27

Landshypotek vill med den konkurrenskraftiga 10-åriga bindningen erbjuda sina kunder ökad trygghet i en ekonomisk osäker tid. Många jord- och skogsbrukare efterfrågar längre bindningstid.

-  Många av våra kunder vill göra stora investeringar och efterfrågar därför att tryggt kunna räkna på sin investering över längre tid. Med den pressade lönsamheten i jordbruket är räntan ofta avgörande om det går att räkna hem en investering. Med konkurrenskraftig 10-årig bindning ger vi möjlighet för våra jord- och skogsägare att tryggt bedöma investeringen och bättre planera för verksamhetens lönsamhet, säger Kjell Hedman, vd på Landshypotek.

Kundräntorna är för närvarande historiskt låga. Samtidigt skapar den ekonomiska krisen i Sydeuropa en mycket turbulent finansmarknad. Under några veckor har räntevariationen i bankernas upplåningsräntor varit på upp mot 30 procent. Högre upplåningsräntor och ökade regleringar från politiskt håll ger ökade kostnader för bankerna. På sikt kommer det givetvis att märkas för kunderna.

-  Landshypotek förändras nu kraftigt för att än bättre stötta våra kunder. Vi har redan tagit mycket av kostnaden för nya regleringar och stärker det egna kapitalet genom möjligheten att investera i Landshypotek. Vår positiva utveckling märks bl.a. med våra konkurrenskraftiga villkor till kunderna, säger Kjell Hedman.

Landshypotek är jord- och skogsbrukares egna kreditinstitut, ett medlemsägt alternativ till storbankerna.