Landshypotek sänker utlåningsräntorna

Landshypotek har i dag beslutat att sänka sina utlåningsräntor. Den rörliga räntan sänks med 0,15 procentenheter och bunden ränta på 5 år med hela 0,25 procentenheter.

-          Det är naturligt att vi nu sänker utlåningsräntorna för våra kunder. Landshypotek har som uppgift att erbjuda konkurrenskraftiga villkor för jord- och skogsägare som behöver låna för att utveckla sin verksamhet. Vi är prispressaren på marknaden för jord- och skogskrediter. Vi vill fortsätta ge ett attraktivt erbjudande både till de kunder som väljer att ha lånen rörliga och till dem som vill binda på lite sikt, säger Kjell Hedman, vd på Landshypotek.

Landshypotek välkomnade Riksbankens sänkning av reporäntan. Generellt väntas nu lägre räntor. Landshypotek bedömer att kostnaden för finansiering av krediter kommer att bli lägre och vill att den kostnadsminskningen ska komma kunderna till del.

Landshypotek har beslutat att sänka den rörliga räntan med 0,15 punkter till 4,28 procent. Bunden ränta på 1 år sänks lika mycket, 0,15 punkter, till 4,15 procent. Bunden ränta på två år ligger på 3,70 procent och bunden ränta på 3 år sänks med 0,10 punkter till 3,80 procent. Bunden ränta på fyra år sänks med 0,20 punkter och ligger därmed på 3,95 procent. Den femåriga bundna räntan sänks med 0,25 punkter till 4,05 procent.

De nya räntorna gäller från tisdag.

Landshypotek erbjuder även sparande. Räntan för kunder som vill öppna sparkonto hos Landshypotek ligger för närvarande på 3,25 procent. Sparande i Landshypotek är öppet för alla, inte bara medlemmar.

För mer information och ytterligare kommentarer kontakta

Kjell Hedman, vd, telefon 08-459 04 01
Björn Ordell, ekonomi- och finanschef, telefon: 08-459 04 07, 070-536 44 07.

Landshypotek är ett medlemsägt företag med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare.
Landshypotek är marknadsledande med en utlåning på drygt 55 miljarder kronor.
Utlåningen, med säkerheter i jord- och skogsegendom, har över tid inneburit mycket låga kreditförluster.
Landshypotek har 110 medarbetare på 19 orter i Sverige.