Landshypotek sänker utlåningsräntorna

Landshypotek sänker sina utlåningsräntor. Såväl den rörliga räntan som bundna räntor sänks. Utlåningsräntan kan nu bindas på 3,55 procent för ett år och 3,35 procent för två år. Det är sänkningar med 20 respektive 15 punkter. Den rörliga räntan sänks till 3,70 procent.

INFORMATION 2012-09-11

- Vår upplåningskostnad sjunker med lägre STIBOR-ränta. Den sänkta upplåningskostnaden kommer nu direkt våra kunder till del med sänkta utlåningsräntor, säger Björn Ordell, ekonomi- och finanschef på Landshypotek.

                      Ny räntesats                        Sänkning

Rörlig:           3,70                                     -0,10

Bunden:
1 år                3,55                                     -0,20
2 år                3,35                                     -0,15
3 år                3,45                                     -0,10
4 år                3,55                                     -0,10
5 år                3,69                                     -0,05
8 år                4,10                                     -0,05
10 år              4,20                                     oför.

Förändringarna gäller fr.om. i dag.